Forensic Investigation Consultant FIC
Σύμβουλος Εγληματολογικών Διερευνήσεων


ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ
ΔΙΚΑΝΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

EλληνικάEnglish
Βιογραφικό

ΕΠΩΝΥΜΟ:  ΡΑΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΟΝΟΜΑ:  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:  ΑΘΗΝΑ
ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ:  23 ΜΑΪΟΥ 1959
ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:  ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 12 Τ.Κ. 106 73 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. / ΚΙΝ. / FAX:  210 3640061 / 6944 473531 / 210 3640051
WEB SITE:  http://www.forensiclabs.gr  & http://www.filab.gr
E-MAIL:   Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε
ΣΠΟΥΔΕΣ: ^


 

 

 

 

 • ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, όπως εξομοι-ώνεται σύμφωνα με το άρθρο 41, παρ. 4, Ν.1481/1984, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με τους Ν.2800/2000 & Ν.4058/2012
 • ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε. Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ / ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗ 10 / ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ: Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
  Β) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
  Γ) ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  Δ) ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: ^
 • ΑΓΓΛΙΚΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: ^


 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
 • ΓΛΩΣΣΕΣ VISUAL BASIC - C - SQL
 • ΣΧΕΣΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ κ.λπ.
ΠΑΡΟΥΣΑ ^
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ:
 • ΔΙΚΑΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ [ΑΜ Ε.Ε.Ε.Ε.: 00002]
 • ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑΣ ΒΑΛΛΙΣΤΙΚΗΣ
 • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΩΝ FIC
 • FORENSIC INVESTIGATION CONSULTANT (F.I.C.)
 • ΑΝΩΤ. ΑΞ/ΚΟΣ ΕΛΛΗΝ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ εα
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: ^


 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ, ΙΧΝΩΝ ΚΑΛΥΚΩΝ & ΒΟΛΙΔΩΝ (BALLISTICS), ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΒΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΟΠΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ / ΒΑΛΛΙΣΤΙΚΟΣ.
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ ΙΧΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ.
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ ΚΛΕΙΔΙΩΝ - ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ.

 • Μέλος της Ένωσης Εξεταστών Πυροβόλων Όπλων & Ιχνών Εργαλείων (ASSOCIATION OF FIREARM & TOLL MARK EXAMINER - AFTE).

  Εκπαιδευτής - Επιθεωρητής Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Θέματα Εργα-
  στηριακών Εξετάσεων Πυροβόλων Όπλων & Ιχνών Εργαλείων (EU AUDITOR & INSTRUCTOR CERTIFICATION).

  Εγγεγραμμένος επί σειρά ετών στους αντίστοιχους ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΑΓΜΑ-
  ΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ, Πρωτοδικείων & Εισαγγελιών χώρας.

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ: ^ 

Υπηρέτησα επί σειρά ετών στο Τμήμα Εργαστηρίων Πυροβόλων Όπλων & Ιχνών Εργαλείων της Δ/ΝΣΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ / ΕΛ.ΑΣ και διετέλεσα:

 • ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ ΟΠΛΩΝ & ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ - ΙΧΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΚΛΕΙΔΙΩΝ - ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΧΝΩΝ ΚΑΛΥΚΩΝ & ΒΟΛΙΔΩΝ [INTEGRATED BALLISTICS IDENTIFICATION SYSTEM (IBIS)] [FORENSIC-FTI]
 • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ KNOWLEDGE MANAGEMENT CENTRE ΤΗΣ EUROPOL ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΝ ΜΕ ΤΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΧΝΩΝ ΚΑΛΥΚΩΝ & ΒΟΛΙΔΩΝ (IBIS)
 • ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΔΙΩΝ
 • με Εξειδίκευση στις:
 • ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΙΣΤΗΡΙΩΝ (ΚΑΛΥΚΩΝ - ΒΟΛΙΔΩΝ - ΙΧΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ
 • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΠΛΩΝ & ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ
 • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΧΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
 • ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΑΠΟΣΒΕΣΘΕΝΤΩΝ - ΑΠΑΛΕΙΦΘΕΝΤΩΝ ΨΗΦΙΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
 • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΩΝ - ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ
 • ΧΕΙΡΙΣΜΟ - ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΧΝΩΝ ΚΑΛΥΚΩΝ & ΒΟΛΙΔΩΝ [INTEGRATED BALLISTICS IDENTIFICATION SYSTEM (IBIS)]
 • 3Δ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΚΗΝΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ (AFTE/FSS-Inc)
 • ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΧΝΩΝ (FORENSIC-FTI)
 • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΩΝ GSR (AFTE/FBI-LAB)

Συνέταξα μεγάλο αριθμό Εκθέσεων Εργαστηριακής Πραγματογνωμοσύνης και κατ’ επανάληψη κλήθηκα να καταθέσω ως μάρτυρας - Πραγματογνώμονας, ενώπιον Πρωτοδικείων και Εφετείων της χώρας.

ΜΕΛΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ - ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ: ^

 • Διεθνής Ένωση Εξεταστών Πυροβόλων Όπλων & Ιχνών Εργαλείων / Association of Firearm & Tool mark Examiners (A.F.T.E.).
 • Ιδρυτικό Μέλος & Πρόεδρος Επιτροπής Δεοντολογίας της Ελληνικής Ένωσης Εγκληματολογικών Επιστημών / Hellenic Association of Forensic Sciences (H.A.F.S.).
 • Ομάδα Χρηστών Αυτόματων Βαλλιστικών Συστημάτων της εταιρείας με την επωνυμία: “Forensic Technology WAI Inc” (F.T.I.-IBIS).
 • Σύνδεσμος Αναγνωρισμένων Επαγγελματιών Κλειθροποιών (Σ.Α.Ε.Κ.)
 • Διετέλεσα μέλος στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών ως Διαχειριστής της Εταιρείας με την επωνυμία: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΩΝ Ε.Π.Ε. (FIL Ltd), με ΑΜ ΕΒΕΑ: 256044.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: ^

 • Σε θέματα συναφή με την ειδικότητά μου σε εκπαιδευόμενους - μετεκπαιδευόμενους στην Δ.Ε.Ε. και στην Αστυνομική Ακαδημία.
 • Σε θέματα συναφή με την ειδικότητά μου στο προσωπικό του Εγκληματολογικού Εργαστηρίου των Παλαιστινιακών Αρχών (A.T.L.), στην Αθήνα, στην Γάζα και στην Ραμάλα της Παλαιστίνης, επί 2/ετία.
 • Στο μάθημα «Σύγχρονες μέθοδοι για εξιχνίαση εγκλημάτων» στο NEW YORK COLLEGE - Αθήνα.
 • Σε θέματα πρακτικής άσκησης φοιτητών του UNIVERSITY OF INDIANAPOLIS στο αντικείμενο της εφαρμοσμένης εγκληματολογίας.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ: ^

 • «Πιστοποίηση Εκπαιδευτή Επιπέδου 2 της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (EuropeanUnionLevel 2 InstructorCertification), σε θέματα Εξέτασης Πυροβόλων Όπλων, από τον Ειδικό Σύμβουλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • «Πιστοποίηση Επιθεωρητή της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (EuropeanUnionAuditorCertification), σε θέματα Εξέτασης Πυροβόλων Όπλων, από τον Ειδικό Σύμβουλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Πιστοποίηση μέλους της Διεθνούς Ένωσης Εξεταστών Πυροβόλων Όπλων & Ιχνών Εργαλείων A.F.T.E. (Association of Firearm & Tool mark Examiners).
 • Πιστοποίηση και Μετεκπαιδεύσεις από την Καναδική Εταιρεία FORENSIC TECHNOLOGY WAI Inc, για χειρισμό - χρήση του Αυτόματου Συστήματος Συγκριτικών Εξετάσεων Ιχνών Καλύκων & Βολίδων - IBIS.
 • Πιστοποίηση συμμετοχής και εξαγωγής ορθών αποτελεσμάτων, σε εργαστηριακές συγκριτικές εξετάσεις βολίδων, με χρήση συγκριτικού μικροσκοπίου, που διοργάνωσε το Εγκληματολογικό Εκπαιδευτικό Κέντρο “INTERNATIONAL FORENSIC SCIENCE LABORATORY & TRAINING CENTRE - A DIVISION OF AIT LABORATORIES” (1/11/2007).
 • H Ειδικότητα Εξεταστή Πυροβόλων Όπλων, Καλύκων & Ιχνών Εργαλείων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
 • H Ειδικότητα Εξεταστή Κλειδιών - Κλειδαριών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
 • Πιστοποίηση Συμμετοχής σε ομάδα της Διεθνούς Ένωσης Εξεταστών Πυροβόλων Όπλων & Ιχνών Εργαλείων AFTE, με αντικείμενο: «Ανάλυση Καταλοίπων Πυροβολισμών» (GSR Analysis: Interesting Scenarios & Problems Encountered Workshop A.F.T.E. / F.B.I. - Lab).
 • Πιστοποίηση Συμμετοχής σε ομάδα της Διεθνούς Ένωσης Εξεταστών Πυροβόλων Όπλων & Ιχνών Εργαλείων AFTE, με αντικείμενο: «Βλητική Ανακατασκευή και 3διάστατη Απεικονιστική Διερεύνηση, Αξιολόγηση Σκηνής Εγκλήματος» (Trajectory Reconstruction & 3D Scanning Workshop A.F.T.E. / F.S.S. - Inc).
 • Πιστοποίηση Συμμετοχής σε ομάδα της Διεθνούς Ένωσης Εξεταστών Πυροβόλων Όπλων & Ιχνών Εργαλείων AFTE, με αντικείμενο: «Μετρήσεις Βλητικής Τροχιάς και Εργασία Τεκμηρίωσης» (Trajecto-ry Measurement & Documentation Workshop A.F.T.E. org).
 • Πιστοποίηση Συμμετοχής σε ομάδα της Διεθνούς Ένωσης Εξεταστών Πυροβόλων Όπλων & Ιχνών Εργαλείων AFTE, με αντικείμενο: «Απόδοση Βολίδων, Διαπέραση, Διάτρηση και Εκτροπή από τα Διάφορα Υλικά» (Bullet Performance, Perforation of and Deflection by Various Target Materials A.F.T.E. org).
 • Πιστοποίηση Συμμετοχής σε ομάδες της Διεθνούς Ένωσης Εξεταστών Πυροβόλων Όπλων & Ιχνών Εργαλείων AFTE, με αντικείμενα: «Διερεύνησης Τόπου Εγκλημάτων» (True Crime Case Studies & Talking Bullets and Talking Cartridge Cases A.F.T.E. org).
 • Ενημερωτικό Επιστημονικό Σεμινάριο με θέμα: «ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ-Χ», της εταιρείας HELLAMCO ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, στο συνεδριακό κέντρο του εθνικού κέντρου έρευνας φυσικών επιστημών - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ.
 • Ενημερωτικό Επιστημονικό Σεμινάριο με θέμα: «ΑΤΟΜΙΚΗΣ & ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑΣ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ & ΠΟΡΟΣΙΜΕΤΡΙΑΣ - ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ», της εταιρείας A.L.S. ΑΕΒΕ.
 • Βεβαίωση Μετεκπαίδευσης των Ομοσπονδιακών Εγκληματολογικών Εργαστηρίων Γερμανίας - ΒΚΑ (BUNDESKRIMINALAMT), με αντικείμενο:
  Α) Κλειδιά και  Κλειδαριές.
  Β) Συσκευές Κλειδώματος / Ξεκλειδώματος.
  Γ) Εκμαγεία Κλειδιών.
  Δ) Συναρμολόγηση Κλειδαριών.
  Ε) Συλλογές Κλειδιών και Κλειδαριών.
  ΣΤ) Εξετάσεις Ιχνών σε Κλειδαριές.
  Ζ) Προοπτικές Αντίγραφων Κλειδιών &
  Η) Διάφορα Είδη Μηχανών Κοπής που συμπεριλαμβάνουν και διαδικασίες Αποκωδικοποίησης.
 • Πιστοποίηση Εκπαίδευσης, της Εταιρείας Φ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε., με αντικείμενο: Ιστορία, Ορολογία, Αναγνώριση, Αποκωδικοποίηση Κλειδιών - Κλειδαριών, καθώς και Λειτουργία - Χειρισμός Συσκευών & Λογισμικού LECTOR, UNOCODE 399, TRIAX E-CODE & PRIMA LAZER.
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης Ειδικού Τεχνικού Σεμιναρίου του 1ου - 3ου - 4ου & 5ου Πανελλαδικού Συνεδρίου Κλειθροποιών, που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Αναγνωρισμένων Επαγγελματιών Κλειθροποιών (Σ.Α.Ε.Κ.).
 • Βεβαιώσεις Παρακολούθησης Ειδικών Τεχνικών Σεμιναρίων του Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Κλειθροποιών, που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Αναγνωρισμένων Επαγγελματιών Κλειθροποιών (Σ.Α.Ε.Κ.), σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Κλειθροποιών (European Locksmith Federation ELF), με αντι-κείμενα «Διάρρηξη Θωρακισμένων Θυρών - Διάρρηξη Αυτοκινήτων - Συναγερμοί - Χρηματοκιβώτια - Αυτοκίνητο Α-Ω (Group VAG and FORD) - Αυτοκίνητο Α-Ω (BMW) - Ηλεκτρονική Κλειθροποιία».
 • Το από Ιουνίου 1992, Πιστοποιητικό Παρακολούθησης Προγράμματος Εκπαίδευσης, της Control Risks Group Ltd CR, με αντικείμενο Ειδικές Τεχνικές και τις Δεξιότητες Συνοδειών.
 • Η από 19/12/1978, Εκπαίδευση σε θέματα Αλλοδαπών.
 • Η από 11/04/1995 Εκπαίδευση σε θέματα ελέγχου οχημάτων.
 • Πιστοποιητικό Παρακολούθησης Προγράμματος Επιμόρφωσης Τομέα Πληροφορικής του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης - Ινστιτούτου Διαρκούς Επιμόρφωσης, με αντικείμενο DOS - WORD - DBASE - WINDOWS - WORD - EXCEL.
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης Κύκλου Επιμορφωτικών Μαθημάτων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με αντικείμενο Πρόληψη και Καταπολέμηση Τοξικομανίας.
 • Πιστοποίηση Παρακολούθησης Σεμιναρίου του NEW YORK COLLEGE με αντικείμενο «Η εφαρμοσμένη Επιστήμη του Security Management. Ο πολλαπλός ρόλος του Security Manager και του Υπευθύνου Ασφαλείας Εταιρείας».

ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ^
Α. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Ή ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΩΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ - ΟΜΙΛΗΤΗΣ:
^

 • ΘΗΣΕΥΣ «ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ» 14-17/12/1998.
 • ΤΑΛΟΣ «ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ» 22-24/6/1999.
 • ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΤΑ ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ IBIS ΤΗΣ FTI (Forensic Technology WAI Inc) ΕΤΩΝ: 2001 στη FLORIDA Η.Π.Α. / 2002 στην ΑΤΤΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ / 2004 στη ΡΩΜΗ ΙΤΑΛΙΑΣ / 2007 στη ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ / 2009 στο ΚΑΝΚΟΥΝ ΜΕΞΙΚΟ
 • ΕΤΗΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ που διοργανώθηκε από την Ένωση Εξεταστών Πυροβόλων Όπλων & Ιχνών Εργαλείων AFTE (Association of Firearm & Tool mark Examiners) στην HAWAII - HONOLULU / Η.Π.Α. - 2008.
 • ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΤΟ 3ο ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ που διοργανώθηκε από τον Σ.Α.Ε.Κ.
 • ΕΤΗΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ που διοργανώθηκε από την Ένωση Εξεταστών Πυροβόλων Όπλων & Ιχνών Εργαλείων AFTE (Association of Firearm & Tool mark Examiners) στο HENDERSON NEVADA / Η.Π.Α. - 2010.
 • ΕΤΗΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ που διοργανώθηκε από την Ένωση Εξεταστών Πυροβόλων Όπλων & Ιχνών Εργαλείων AFTE (Association of Firearm & Tool mark Examiners) στο CHICAGO / Η.Π.Α. - 2011.
 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ 1η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ “INTERAIGIS 2009”.
 • ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΤΟ 4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ που διοργανώθηκε από την Ένωση Ελλήνων Νομικών - e-ΘΕΜΙΣ & το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, με θέμα Σύγχρονα Εργαλεία στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης “ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013”.

Β. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: ^

 • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΠΛΩΝ - ΕΒΟ (ΑΙΓΙΟ).
 • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ / ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ & ΚΑΛΥΚΩΝ - ΠΥΡΚΑΛ (ΑΘΗΝΑ).
 • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ / ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ (ΛΑΥΡΙΟ).
 • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ - ΜΕΤΑΣΚΕΥΩΝ.
 • ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΟΠΛΩΝ “IWA 2004”, “IWA 2005” και “IWA 2007” / ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ.
 • ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ “DEFENDORY 2006”, “DEFENDORY 2007” και “DEFENDORY 2008”.
 • ΕΚΘΕΣΗ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ  “DIANA 2006”, “ DIANA 2007 και “DIANA 2008“.
 • ΣΥΝΕΔΡΙΟ & ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ “EXPOSEC 2007” και “EXPOSEC 2008”.
 • 7η ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Φ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.» ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΛΕΙΔΙΩΝ - ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ 27/5/2007.

Γ. ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ: ^

 1. Η από 30/1/1989 Απονομή «ΜΕΤΑΛΛΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΜΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ» (Φ.Ε.Κ. 35-10/2/89).
 2. Το από 26/6/2000 Έγγραφο του Γενικού Προξενείου Της Ελλάδας στα Ιεροσόλυμα, για την κατά κοινή ομολογία μεγάλη επιτυχία του διενεργηθέντος προγράμματος Εκπαίδευσης των Παλαιστινίων, όπου υπογραμμίζεται η αρωγή της χώρας μας.
 3. Το από 1/8/2000 Ευχαριστήριο έγγραφο του Διευθυντή των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων των Παλαιστινιακών Αρχών (A.T.L.).
 4. Η από 7/12/2000 Απονομή Ηθικής Αμοιβής της «ΕΥΦΗΜΗΣ ΜΝΕΙΑΣ», για την εξαιρετική δραστηριότητα, προθυμία, ενδιαφέρον, ζήλο και μεθοδικότητα κατά την διάρκεια της συμμετοχής στο πρόγραμμα “FORENSICS” στα Παλαιστινιακά εδάφη.
 5. Η από 26/9/2001 Απονομή Ηθικής Αμοιβής της «ΕΥΦΗΜΗΣ ΜΝΕΙΑΣ», για την συμμετοχή στο πρόγραμμα “FORENSICS FASH Iπαροχής βοήθειας εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Παλαιστινιακή Αρχή, που είχε ως αποτέλεσμα να εκφρασθούν ευμενέστατα σχόλια των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Επιστημονικό Κύρος της Υπηρεσίας, την Ελληνική Αστυνομία και την Χώρα μας γενικότερα.
 6. Το από 19/11/2002 Έγγραφο της Καναδικής Εταιρείας FORENSIC TECHNOLOGY WAI Inc, Προμηθεύτριας του Αυτόματου Συστήματος Συγκριτικών Εξετάσεων Ιχνών Καλύκων & Βολίδων της Δ/νσης Εγκληματολογικών Ερευνών / ΕΛ.ΑΣ., ως πρώτου πιστοποιημένου χρήστη του συστήματος IBIS στην Ευρώπη, στο οποίο επισημαίνεται, ότι διαθέτουμε την καλύτερη και περισσότερο συστηματική Βάση Δεδομένων παγκοσμίως.
 7. Το από 17/12/2003 Έγγραφο της Καναδικής Εταιρείας FORENSIC TECHNOLOGY WAI Inc, Προμηθεύτριας του Αυτόματου Συστήματος Συγκριτικών Εξετάσεων Ιχνών Καλύκων & Βολίδων της Δ/νσης Εγκληματολογικών Ερευνών / ΕΛ.ΑΣ., με το οποίο επελέγην προκειμένου να προβώ σε δοκιμές σε νέο S/W της εταιρείας, λόγω των βασικών γνώσεων που κατέχω για το Σύστημά τους και την δομή της Βάσης Δεδομένων που χρησιμοποιούν.
 8. Η από 4/6/1982 Απονομή Ηθικής Αμοιβής του «ΕΠΑΙΝΟΥ», διότι την 13:15 ώρα της 15/3/1982, συνέλαβα μετά από καταδίωξη στην οδό Ιπποκράτους Έμπορο Ναρκωτικών.
 9. Η από 17/11/1999 Απονομή Ηθικής Αμοιβής του «ΕΠΑΙΝΟΥ», για την εφαρμογή προχωρημένων Επιστημονικών Τεχνικών και την εξέταση, κατ’ εξαίρεση του κανόνα, πειστηρίων επί των οποίων κατά κανόνα, δεν εγκαταλείπονται ατομικά χαρακτηριστικά, με αποτέλεσμα την σύνδεση του υπόπτου ανθρωποκτονίας ως δράστη αυτής.
 10. Η από 30/11/1999 Απονομή της Ηθικής Αμοιβής του «ΕΠΑΙΝΟΥ», για την σύνδεση δια των βαλλιστικών ερευνών οκτώ (8) Εγκληματικών Πράξεων, που απετέλεσε ουσιαστική συνδρομή στις Διωκτικές Αρχές, με αποτέλεσμα να στοιχειοθετηθούν σοβαρά αδικήματα, όπως αυτά της ληστείας, από-πειρας ανθρωποκτονίας κ.λπ. και να τεκμηριωθούν Επιστημονικά οι εκκρεμείς δικογραφίες.
 11. Η από 30/11/1999 Απονομή Ηθικής Αμοιβής του «ΕΠΑΙΝΟΥ», για την εφαρμογή προχωρημένων Επιστημονικών Τεχνικών και την εξέταση, μεταλλικών ελασμάτων (συρμάτων), με αποτέλεσμα την σύνδεση με κοπτικό εργαλείο που βρέθηκε στην κατοχή υπόπτου, προσανατολίζοντας σε σωστή κατεύθυνση τις έρευνες, ώστε να αποκαλυφθεί ο δράστης της εγκληματικής πράξης.
 12. Η από 18/1/2002 Απονομή της Ηθικής Αμοιβής του «ΕΠΑΙΝΟΥ», για την εφαρμογή προχωρημένων Επιστημονικών Τεχνικών και την εκμετάλλευση της δυνατότητας της Σύγχρονης Τεχνολογίας που παρέχει το Αυτόματο Σύστημα Συγκριτικών Εξετάσεων, που απετέλεσε ουσιαστική συνδρομή στις Διωκτικές Αρχές, με αποτέλεσμα να στοιχειοθετηθούν σοβαρά αδικήματα, όπως αυτά της ανθρωποκτονίας, ληστείας κ.λπ. και να τεκμηριωθούν Επιστημονικά οι εκκρεμείς δικογραφίες.
 13. Η από 18/1/2002 Απονομή της Ηθικής Αμοιβής του «ΕΠΑΙΝΟΥ», για την σύνδεση δια των βαλλιστικών ερευνών τριάντα δύο (32) Εγκληματικών Πράξεων, που απετέλεσε ουσιαστική συνδρομή στις Διωκτικές Αρχές, με αποτέλεσμα να στοιχειοθετηθούν σοβαρά αδικήματα, όπως αυτά της ανθρωποκτονίας, ληστείας κ.λπ. και να τεκμηριωθούν Επιστημονικά οι εκκρεμείς δικογραφίες.
 14. Η από 6/7/2004 Απονομή «ΜΕΤΑΛΛΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ», διότι κατά την τέλεση των καθηκόντων μου, αξιοποιώντας τις υπάρχουσες υλικοτεχνικές υποδομές και την υψηλή επιστημονικοτεχνική μου κατάρτιση, προέβην σε εργαστηριακές εξετάσεις, ταυτίσεις και συσχετισμούς αντικειμένων - πειστηρίων, που είχαν σχέση με την εξάρθρωση της Ε.Ο. 17Ν. (Φ.Ε.Κ. Γ-179-6/7/2004).
 15. Η από 15/4/2005 Απονομή «ΥΛΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ», διότι κατά την τέλεση των καθηκόντων μου, αξιοποιώντας τις υπάρχουσες υλικοτεχνικές υποδομές και την υψηλή επιστημονικοτεχνική μου κατάρτιση, προέβην σε εργαστηριακές εξετάσεις, ταυτίσεις και συσχετισμούς αντικειμένων - πειστηρίων, που είχαν σχέση με την με την εξάρθρωση της Ε.Ο. 17Ν.
 16. Η από 5/10/2005 Απονομή «ΥΛΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ», διότι κατά την τέλεση των καθηκόντων μου, κατέβαλα σημαντική προσπάθεια με υψηλό αίσθημα ευθύνης, ευσυνειδησίας επαγγελματισμού και μεθοδικότητας, αξιοποιώντας την υψηλή επιστημονική μου κατάρτιση, συμβάλλοντας σημαντικά ταυτοποιώντας και συσχετίζοντας αντικείμενα - πειστήρια, που είχαν σχέση με την με την εξάρθρωση της Ε.Ο. 17Ν.
 17. Τιμητικό Δίπλωμα Υπουργού Δημόσια Τάξης & Αρχηγού ΕΛ.ΑΣ., για συνδρομή στην ασφαλή διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων - ΑΘΗΝΑ 2004.
 18. Η από 8/5/2007 Απονομή της Ηθικής Αμοιβής του «ΕΠΑΙΝΟΥ», για την περαίωση μεγάλου όγκου υποθέσεων και την εξέταση ασυνήθιστου όγκου πειστηρίων, που συνέβαλε στη σύνδεση - συσχέτιση πολλών ποινικών υποθέσεων.
 19. Η από 20/8/2007 Απονομή Ηθικής Αμοιβής της «ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑΣ», για την διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων μεγάλου όγκου πειστηρίων, που απετέλεσε ουσιαστική συνδρομή στις Διωκτικές Αρχές, στην Εξιχνίαση, Σύλληψη των δραστών και Επιστημονική τεκμηρίωση της δικογραφίας, που αφορούσε τις ανθρωποκτονίες πέντε (5) κυνηγών στο Δ.Δ. Καλυβίων του Δήμου Αγρινίου Αιτωλοακαρνανίας.
 20. Η από 18/5/2007 Ευχαριστήρια Επιστολή του Προέδρου της Καναδικής Εταιρείας FORENSIC TECHNOLOGY WAI Inc, Προμηθεύτριας του Αυτόματου Συστήματος Συγκριτικών Εξετάσεων Ιχνών Καλύκων & Βολίδων της Δ/νσης Εγκληματολογικών Ερευνών / ΕΛ.ΑΣ., για την διαχρονική συνδρομή και υποστήριξή μου, στην  ανάπτυξη του συστήματος.
 21. Η από 12/9/2007 Απονομή «ΤΙΜΗΤΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ», από τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ., σε ένδειξη αναγνώρισης των υπηρεσιών που προσέφερα στο σώμα της ΕΛ.ΑΣ.
  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: ^
 • Πέραν των ανωτέρω, μετά την αποστρατεία μου από την ΕΛ.ΑΣ. και κατά το χρονικό διάστημα που εργάζομαι ως Γενικός Δ/ντής της εταιρείας F.I.L. και ως ανεξάρτητος Δικαστικός Πραγματογνώμονας, ανέλαβα είτε ως Πραγματογνώμονας του Δημοσίου, είτε ως Τεχνικός Σύμβουλος, είτε ως Μάρτυρας Ειδικών Γνώσεων, πέραν κοινών και αρκετές σοβαρές υποθέσεις που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος. Ενδεικτικά αναφέρονται, η υπόθεση της ανθρωποκτονίας του Αλέξανδρου ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ, από Ειδικό Φρουρό της ΕΛ.ΑΣ., η υπόθεση Εμπλοκής σκάφους του ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ με φουσκωτό σκάφος στη Ν. Χίο, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο επιβαίνοντος στο φουσκωτό συνεπεία πυροβολισμών, η υπόθεση της ανθρωποκτονίας του ηθοποιού Ν. ΣΕΡΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, υπόθεση των ΖΩΝΙΑΝΩΝ, υπόθεση ΟΜΗΡΕΙΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ, υπόθεση ανθρωποκτονίας αστυνομικών ΔΙΑΣ, υπόθεση εμπρησμού εγκαταστάσεων SPRIDER κ.ά.