Forensic Investigation Consultant FIC
Σύμβουλος Εγληματολογικών Διερευνήσεων


ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ
ΔΙΚΑΝΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

EλληνικάEnglish
Αποτυπώματα
 


Τι είναι ^
Αποτυπώματα είναι τα ίχνη (εικόνες) που σχηματίζονται από την αναπαράσταση των θηλοειδών γραμμών των δακτύλων, των παλαμών και των πελμάτων του ανθρώπου, όταν αυτά έρθουν σε επαφή με κάποια λεία επιφάνεια. Οι θηλοειδείς αυτές γραμμές πρωτοεμφανίζονται στον άνθρωπο, από τον τέταρτο μήνα της κύησης και διατηρούνται αμετάβλητες καθ’ όλη τη διάρκεια του βίου ακόμη και μετά το θάνατό του ατόμου και μέχρι της αποσύνθεσης του σώματος.
Οι θεμελιώδεις ιδιότητες των δακτυλικών αποτυπωμάτων, είναι ότι παραμένουν αμετάβλητα, αναλλοίωτα υπό φυσιολογικές συνθήκες και δεν υπάρχει καμία περίπτωση ταύτισης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους σημείων μεταξύ δύο διαφορετικών ατόμων, ούτε καν του ιδίου ατόμου αλλά διαφορετικού δακτύλου. Μέχρι σήμερα και μετά από πολλές συγκριτικές μελέτες και έρευνες, δεν έχει διαπιστωθεί ταύτιση αποτυπωμάτων που να προέρχονται, είτε από διαφορετικά άτομα, είτε από διαφορετικό δάκτυλο του ιδίου ατόμου.
Τα αποτυπώματα διακρίνονται σε:
 1. Σε θετικά και αρνητικά,
 2. Σε ορατά ή εμφανή που μπορούν να διακριθούν με γυμνό οφθαλμό &
 3. Σε λανθάνοντα ή αφανή τα οποία συντίθενται από ιδρώτα ο οποίος εμπεριέχει διάφορες ανόργανες και οργανικές ενώσεις, όπως άλατα - γλυκόζη, χοληστερίνη και λιπαρά πτητικά οξέα που ποικίλλουν αναλόγως της διατροφής του ατόμου, των συνθηκών διαβίωσής του κ.λπ. και τα οποία εμφανίζονται με τη βοήθεια μαγνητικών και συμβατικών σκονών, χημικών ουσιών και άλλων τεχνικών μεθόδων.

Η ταύτιση δύο αποτυπωμάτων βασίζεται στη συσχέτιση δια της αντιπαραβολής, ικανού αριθμού ιδιαίτερων χαρακτηριστικών σημείων, σε συνάρτηση τη μοναδικότητα και την ιδιαιτερότητα αυτών.

Πεδία Εφαρμογής ^
Η επιστημονικο-τεχνική αξιοποίηση - παραβολή των αποτυπωμάτων, μας οδηγεί με ασφαλή τρόπο, στην διαπίστωση της ταυτότητας κάθε ζώντος ή θανόντος ατόμου. Ειδικότερα αποτελεί τη μέθοδο βάσει της οποίας οδηγούμεθα:

 1. Στην διαπίστωση της ταυτότητας αγνώστων δραστών εγκληματικής πράξεως.
 2. Στην επιβεβαίωση της ταυτότητας συλληφθέντων ατόμων.
 3. Στην συσχέτιση υπόπτων ατόμων με τα ανευρεθέντα στον τόπο του εγκλήματος αποτυπώματα.
 4. Στην αναγνώριση της ταυτότητας θυμάτων και εξαφανισθέντων ατόμων.
 5. Στην αναγνώριση της ταυτότητας δικαιολογημένα θιξάντων ατόμων.
 6. Στην διαπίστωση της ταυτότητας ατόμων που δηλώνουν ψευδή στοιχεία ή αρνούνται να δώσουν στοιχεία ταυτότητας.
 7. Στην άρση ή επιβεβαίωση αμφισβητήσεων σε περίπτωση συνωνυμιών.
 8. Στην διαπίστωση της ταυτότητας αμνημόνων, κωφαλάλων και ευρισκόμενων σε κώμα ατόμων.
 9. Στην διαπίστωση της ταυτότητας αγνώστων πτωμάτων από τροχαία ατυχήματα, μαζικές καταστροφές και λοιπά αίτια.
 10. Στην διαπίστωση εγκλεισμού λάθους ατόμου στη φυλακή και στη πρόληψη αποφυλάκισης λάθος ατόμου.

Αποδεικτική Αξία ^
Το δακτυλικό αποτύπωμα από δικονομικής πλευράς, αποτελεί ένδειξη και όχι απόδειξη για τέλεση αξιόποινης πράξης από το πρόσωπο στο οποίο ανήκει. Είναι δεικτικό είτε της παρουσίας του προσώπου στο χώρο, (εάν βρέθηκε σε σταθερά (μη κινητά) αντικείμενα), είτε της επαφής του με τα κινητά αντικείμενα επάνω στα οποία βρέθηκε και όχι της χρήσης τους, έστω και εάν τα αντικείμενα αυτά, χρησιμοποιήθηκαν ως μέσα τέλεσης ενός εγκλήματος. Σε περιπτώσεις ανεύρεσης αποτυπωμάτων και για την εξαγωγή ορθών συμπερασμάτων, πρέπει να συνεκτιμώνται:

 1. Η διάκριση μεταξύ επαφής και χρήσης ενός αντικειμένου. 
 2. Το ακριβές σημείο του χώρου ή του αντικειμένου που βρέθηκε το αποτύπωμα.
 3. Η δικαιολογημένη παρουσία στο χώρο, καθώς και η δικαιολογημένη επαφή με το επίμαχο αντικείμενο.
 4. Η συνύπαρξη και άλλων ενδείξεων στο αποτύπωμα, όπως αίμα, χρώμα, έλαιο κ.λπ.
 5. Η δικαιολογημένη συνύπαρξη άλλων ενδείξεων (όπως οι ανωτέρω) στο αποτύπωμα.
 6. Η συνύπαρξη και άλλων αποτυπωμάτων, έστω και μη αξιοποιήσιμων.
 7. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την ανεύρεση, περισυλλογή - αντιγραφή, μεταφορά, αξιοποίηση.
 8. Κάθε άλλο στοιχείο που θα προκύψει, από τα πραγματικά ανά περίπτωση περιστατικά.
Διενέργεια Εξετάσεων ^
Με την επίκληση επιστημονικο-τεχνικών δεδομένων και την εφαρμογή μεθόδων, διεθνώς αναγνωρισμένων, επιστημονικά τεκμηριωμένων και δικαστικά παραδεκτών, προβαίνουμε σε:
 1. Επισήμανση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών σημείων, καθώς και αξιολόγηση των αξιοποιηθέντων χαρακτηριστικών σημείων.
 2. Αξιολόγηση του τόπου και της θέσης ανεύρεσης (κινητό ή μη αντικείμενο).
 3. Αξιολόγηση επίκτητων χαρακτηριστικών διακοπής της συνέχειας των θηλοειδών γραμμών (τραύμα μόνιμο ή ιάσιμο).
 4. Αξιολόγηση της διαδικασίας που ακολουθήθηκε, δηλαδή τρόπου & μέσου εμφάνισης, περισυλλογής - αντιγραφής, συσκευασίας, μεταφοράς, φύλαξης, διακίνησης και αξιοποίησης.
 5. Ποιοτική αξιολόγηση των δακτυλοσκοπικών δελτίων.
 6. Ποιοτική αξιολόγηση της αποτύπωσης του λανθάνοντος αποτυπώματος.
 7. Αξιολόγηση των παραγόντων αλλοίωσης ενός αποτυπώματος, όπως ψύχος, υγρασία, επιφάνεια στην οποία εναποτέθηκε κ.ά.
 8. Αξιολόγηση της αυθεντικότητας του αποτυπώματος.
 9. Αξιολόγηση του τύπου, της κατηγορίας, της ταξινόμησης και του είδους του αποτυπώματος, καθώς και της περιοχής του σώματος από την οποία προέρχεται (δακτυλικό, παλαμικό, πελματικό).
 10. Αξιολόγηση της ταξινόμησης και της αρχειοθέτησης των δακτυλοσκοπικών δελτίων.
 11. Αξιολόγηση του προσδιορισμού δακτύλου, όπου αυτό υφίσταται.
 12. Διερεύνηση νομιμότητας γενομένης δακτυλοσκόπησης.
 13. Αξιολόγηση του δικαιολογημένου της παρουσίας στο χώρο και της επαφής με το επίμαχο αντικείμενο.
 14. Αξιολόγηση της συνύπαρξης και άλλων ενδείξεων στο δακτυλικό αποτύπωμα (π.χ. αίμα, χρωστικές ουσίες κ.λπ.).
 15. Αξιολόγηση των αξιοποιήσιμων αποτυπωμάτων, ανάλογα με το χώρο στον οποίο ανευρέθηκαν και τις συνθήκες που επικρατούσαν.
 16. Αξιολόγηση ταύτισης - σύνδεσης, είτε μεταξύ αποτυπωμάτων, είτε μεταξύ αποτυπωμάτων και ατόμων.
 17. Αξιολόγηση ανεύρεσης μη αξιοποιήσιμων αποτυπωμάτων.
 18. Αξιολόγηση σε περίπτωση μη ανεύρεσης αποτυπωμάτων.
 19. Ερμηνεία της αποδεικτικής αξίας των ευρεθέντων αποτυπωμάτων.
Αυτοψία - Αξιολόγηση - Αξιοποίηση ^
Επιπρόσθετα διενεργούμε:
 • Αυτοψία στο τόπο τέλεσης διαφόρων εγκληματικών πράξεων ή άλλων συμβάντων, καθώς και έλεγχο σχετικών αντικειμένων, για την αξιολόγηση των σημείων που ελέγχθηκαν και των σημείων στα οποία ανευρέθηκαν και περισυλλέγησαν αποτυπώματα ή άλλα ίχνη.
 • Αξιολόγηση Εκθέσεων Εργαστηριακών Εξετάσεων, Εκθέσεων Πραγματογνωμοσύνης & Γνωματεύσεων, Κρατικών και λοιπών Εργαστηρίων ή Ειδικών, σε περιπτώσεις που σχετίζονται με αποτυπώματα.
 • Αξιοποίηση στοιχείων που χρήζουν περαιτέρω εξέτασης, με την επισήμανση εγκληματολογικών σημείων, για πρόσθετη ανάλυση, τεκμηρίωση και προβολή, καθώς και με τον εντοπισμό σημείων για τα οποία ενώ υπάρχει δυνατότητα εργαστηριακής τους εξέτασης - εκμετάλλευσης δεν τέθηκε ανάλογο αίτημα.
Ενδεικτικά ερωτήματα που μπορεί να τεθούν, ανάλογα με την εξεταζόμενη υπόθεση ^
 1. Ποια είναι η αποδεικτική αξία του αποτυπώματος;
 2. Κάτω από ποιες προϋποθέσεις μπορεί να είναι δικαιολογημένη η ύπαρξη ενός αποτυπώματος;
 3. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά σημεία που είναι ενδεικτικά ταυτοποίησης ενός αποτυπώματος;
 4. Το σημείο ανεύρεσης του επίμαχου αποτυπώματος (τόπος, θέση, αντικείμενο), πως αξιολογείται;
 5. Η μεθοδολογία αναζήτησης, αντιγραφής, αποτύπωσης, εξέτασης του επίμαχου αποτυπώματος πως αξιολογείται;
 6. Από ποια σημεία - στοιχεία, αξιολογείται η αυθεντικότητα ενός αποτυπώματος;
 7. Τι σημαίνει ότι δεν βρέθηκαν αξιοποιήσιμα αποτυπώματα;
 8. Τι σημαίνει ότι δεν βρέθηκαν καθόλου αποτυπώματα;
 9. Πως αξιολογείται η σύνδεση των αποτυπωμάτων;