Forensic Investigation Consultant FIC
Σύμβουλος Εγληματολογικών Διερευνήσεων


ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ
ΔΙΚΑΝΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

EλληνικάEnglish
Δικαστική Γραφολογία


Γραφή - Έγγραφα ^
Στις μέρες μας κάθε άνθρωπος έρχεται σε επαφή με πάσης φύσεως έγγραφα, στα οποία απαιτείται η υπογραφή ή και η γραφή του, συμπεριλαμβανομένων: επαγγελματικών & οικονομικών συναλλαγών (τιμολόγια, δελτία αποστολής, επιταγές, συναλλαγματικές, καταστατικά εταιριών, πληρεξούσια κ.ά.), προσωπικών & κοινωνικών δράσεων (εξουσιοδοτήσεις, αποδείξεις, διαθήκες, αποδεικτικά, πιστωτικές κάρτες, συμβόλαια, υπεύθυνες δηλώσεις κ.ά.) και πλήθους άλλων ειδικών εργασιών.
Το είδος της γραφής είναι είτε φυσικό (χειρόγραφη γραφή), είτε μηχανικό (γραφή από γραφομηχανές, εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα, συσκευές τηλεομοιοτυπίας [fax] κ.λπ.), είτε εντυπωματικό (σφραγίδες κ.λπ.).
Όλα τα ανωτέρω έγγραφα είναι δυνατόν για κάποιους λόγους να αλλοιωθούν - παραποιηθούν και να πλαστογραφηθούν.

Δράση τομέα ^
Ο Τομέας Δικαστικής Γραφολογίας, δραστηριοποιείται σε περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται η διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων, χειρόγραφης, μηχανικής ή εντυπωματικής γραφής, με σκοπό την διακρίβωση στοιχείων - πληροφοριών, που αφορούν κυρίως την ταυτοποίηση ή τον αποκλεισμό, ενός ατόμου, ενός μηχανήματος, μίας σφραγίδας κ.ά.

Εργαστηριακές Εξετάσεις ^
Με εφαρμογή επιστημονικο-τεχνικών μεθόδων, διεθνώς αναγνωρισμένων, επιστημονικά τεκμηριωμένων και δικαστικά παραδεκτών, διενεργούμε Εργαστηριακές Εξετάσεις:
 1. Διερεύνησης ταυτοποίησης και συσχετισμού χειρόγραφης γραφής, υπογραφών, σημείων και συμβόλων επί πάσης φύσεως εγγράφων.
 2. Διερεύνησης ταυτοποίησης και συσχετισμού μηχανικής & εντυπωματικής γραφής, από μηχανήματα & συσκευές γραφής πάσης φύσεως, (π.χ. γραφομηχανές, εκτυπωτές, σφραγίδες, συσκευές fax κ.ά.).
 3. Διαπίστωσης και εμφάνισης τυχόν υπαρχουσών αλλοιώσεων, νοθεύσεων γραφής (τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές) επί πάσης φύσεως εγγράφων, καθώς επίσης εξετάσεις και συγκρίσεις ολικώς ή μερικώς κατεστραμμένων εγγράφων.
 4. Αποκρυπτογράφησης, ανάγνωσης λανθάνουσας (αόρατης) γραφής & άλλων λανθανόντων ιχνών, εμφάνισης γραφής (μόνιμη ή προσωρινή) και αποκατάστασης - αναγνώρισης κατεστραμμένων εγγράφων.
 5. Σε γραφικά μέσα και υλικά γραφής (μελάνια & υποστρώματα χάρτου), με σκοπό την ανάλυση, ταυτοποίηση ή διαφοροποίηση αυτών, καθώς και τη διαπίστωση της πηγής προέλευσης & της ηλικίας του εγγράφου.
 6. Γλωσσολογικών αναλύσεων κειμένων γραφής, με σκοπό το προσδιορισμό του προφίλ του γράφοντα ή του συντάκτη του επίδικου κειμένου.
Αξιολόγηση - Αξιοποίηση ^
Επιπρόσθετα διενεργούμε:
 • Αξιολόγηση Εκθέσεων Εργαστηριακών Εξετάσεων Κρατικών και λοιπών Εργαστηρίων ή Ειδικών, σε περιπτώσεις που σχετίζονται με κάθε είδος γραφής.
 • Αξιοποίηση στοιχείων που χρήζουν περαιτέρω εξέτασης, με την επισήμανση εγκληματολογικών σημείων, για πρόσθετη ανάλυση, τεκμηρίωση και προβολή, καθώς και με τον εντοπισμό σημείων για τα οποία ενώ υπάρχει δυνατότητα εργαστηριακής τους εξέτασης - εκμετάλλευσης δεν τέθηκε ανάλογο αίτημα.
Ενδεικτικά ερωτήματα που μπορεί να τεθούν, ανάλογα με την εξεταζόμενη υπόθεση ^
 1. Είναι γνήσια η υπό εξέταση υπογραφή ή έχει πλαστογραφηθεί;
 2. Το υπό εξέταση έγγραφο έχει γραφεί από την ύποπτη γραφομηχανή;
 3. Διαπιστώνεται νόθευση ή προσθήκη στην υπό εξέταση διαθήκη;
 4. Μπορεί από τη μελάνη να προσδιορισθεί το μέσο γραφής που χρησιμοποιήθηκε και η χρονολογία γραφής;
 5. Η σφραγίδα στο έγγραφο είναι γνήσια;
 6. Η χειρόγραφη γραφή στα υπό εξέταση έγγραφα (τιμολόγια, επιταγές κ.λπ.), σχετίζεται με τη γραφή του υπόπτου;
 7. Πως ερμηνεύονται τα επίμαχα σημεία της υπό αξιολόγησης έκθεσης που συντάχθηκε από κρατικά / λοιπά εργαστήρια ή άλλους ειδικούς;