Forensic Investigation Consultant FIC
Σύμβουλος Εγληματολογικών Διερευνήσεων


ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ
ΔΙΚΑΝΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

EλληνικάEnglish
Εξετάσεις Βιολογικών Υλικών - DNAΤι είναι DNA ^
Το DNA είναι το γενετικό υλικό που περιέχεται κυρίως στον πυρήνα όλων σχεδόν των κυττάρων του σώματος κάθε έμβιου οργανισμού. Πρόκειται για ένα πολύπλοκο μακρομόριο που περιέχει κωδικοποιημένες τις γενετικές πληροφορίες από τις οποίες οι μισές κληρονομούνται από την μητέρα και οι άλλες μισές από τον πατέρα. Οι γενετικές αυτές πληροφορίες καθορίζουν τα φυσικά χαρακτηριστικά του ατόμου και κατευθύνουν όλες τις λειτουργίες του οργανισμού.

Πεδία Εφαρμογής ^
Το γεγονός ότι το DNA είναι ίδιο σε όλα τα κύτταρα του αυτού και μόνο οργανισμού, δηλαδή μοναδικό σε κάθε άνθρωπο, με εξαίρεση τους ομοζυγωτικούς (μονοωογενείς) διδύμους, μας επιτρέπει να συγκρίνουμε DNA από διαφορετικά βιολογικά υλικά και να διαπιστώσουμε ομοιότητες ή διαφορές του, όπως π.χ. σε περιπτώσεις βιασμών (κηλίδα σπέρματος), τρίχα με αίμα υπόπτου, τροχαία ατυχήματα, μαζικές καταστροφές, αμφισβητήσεις πατρότητας κ.λπ.
Ο Τομέας Ανάλυσης Βιολογικών Υλικών - DNA, δραστηριοποιείται στα πεδία ευρημάτων βιολογικής προέλευσης, όπως Αίμα & Αιματικές Κηλίδες, Σπέρμα & Σπερματικές Κηλίδες, Τρίχες, Οστά, Ιστοί, Σίελος (π.χ. από γραμματόσημα - φακέλους, τσιγάρα, καλαμάκια κ.ά.) και διάφορα άλλα σωματικά υγρά (π.χ. ιδρώτα, κολπικό επίχρισμα, πρωκτικό επίχρισμα, επιθηλιακά κύτταρα - αποτυπώματα κ.ά.).

Διαδικασία Ανάλυσης ^
Η διαδικασία ανάλυσης του DNA επιτυγχάνεται με συγκεκριμένες τεχνικές, όπου αυτό απομονώνεται από τα βιολογικά υγρά, συγκεκριμένες περιοχές του πολλαπλασιάζονται εάν απαιτείται (PCR), τα τμήματά του διαχωρίζονται ανάλογα με το μέγεθός τους και διακρίνονται σαν καθορισμένες ζώνες (SΤR).

Εργαστηριακές Εξετάσεις ^
Με εφαρμογή επιστημονικο-τεχνικών μεθόδων, διεθνώς αναγνωρισμένων, επιστημονικά τεκμηριωμένων και δικαστικά παραδεκτών, διενεργούμε Εργαστηριακές Εξετάσεις:
 1. Βιολογικών υλικών, με σκοπό:
  • Τον προσδιορισμό του είδους του έμβιου όντος (διαπίστωση ανθρώπινης προέλευσης), του φύλου, της φυλής και της ομάδας αίματος.
  • Την αναγνώριση ατόμων.
  • Την αναγνώριση πτωμάτων.
  • Την αναγνώριση σκελετών ή σκελετικών τμημάτων.
  • Την συγκριτική αντιπαραβολή του προκύπτοντος τύπου SΤR, (όπου αφενός μεν σε περίπτωση διαφοροποίησης σημαίνει αποκλεισμό συσχέτισης με συγκεκριμένο άτομο, αφετέρου δε σε περίπτωση ταύτισης, σημαίνει ότι υπάρχει πιθανότητα συσχέτισης με συγκεκριμένο άτομο, η οποία πρέπει να εκτιμηθεί στατιστικά ανάλογα με την συχνότητα εμφάνισης του συγκεκριμένου τύπου SΤR στον πληθυσμό).
 2. Ελέγχου πατρότητας, για τον προσδιορισμό του γονέα - πατέρα. (Το DNA κληρονομείται κατά το ½ από κάθε γονέα).
Αξιολόγηση - Αξιοποίηση ^
Επιπρόσθετα διενεργούμε:
 • Αξιολόγηση Εκθέσεων Εργαστηριακών Εξετάσεων Κρατικών και λοιπών Εργαστηρίων ή Ειδικών, σε περιπτώσεις που σχετίζονται με Εξετάσεις Βιολογικών Υλικών.
 • Αξιολόγηση διαδικασίας περισυλλογής Βιολογικών Υλικών και Δειγματοληπτικής Μεθόδου που ακολουθήθηκε.
 • Αξιοποίηση στοιχείων που χρήζουν περαιτέρω εξέτασης, με την επισήμανση εγκληματολογικών σημείων, για πρόσθετη ανάλυση, τεκμηρίωση και προβολή, καθώς και με τον εντοπισμό σημείων για τα οποία ενώ υπάρχει δυνατότητα εργαστηριακής τους εξέτασης - εκμετάλλευσης δεν τέθηκε ανάλογο αίτημα.
Ενδεικτικά ερωτήματα που μπορεί να τεθούν, ανάλογα με την εξεταζόμενη υπόθεση ^
 1. Υπάρχουν αιματηρές κηλίδες στο υπό εξέταση αντικείμενο; (π.χ. μαχαίρι, χαρτοκόπτη, όπλο, πέτρα, ξύλο κ.λπ.).
 2. Υπάρχει βιολογικό υλικό του θύματος στο σώμα ή στα ενδύματα του υπόπτου;
 3. Υπάρχει βιολογικό υλικό του υπόπτου στο σώμα ή στα ενδύματα του θύματος;
 4. Υπάρχει βιολογικό υλικό του υπόπτου ή του θύματος σε όχημα που χρησιμοποιήθηκε για τη διαφυγή των δραστών ή την μεταφορά του θύματος κ.λπ.;
 5. Υπάρχει βιολογικό υλικό του υπόπτου ή του θύματος σε χώρο που εκτιμάται ότι υπήρξε πρόσβαση αυτών; (π.χ. κτίριο, διαμέρισμα, δωμάτιο, εξωτερικός χώρος κ.ά.).
 6. Επάνω σε συγκεκριμένα υλικά όπως γραμματόσημα, αποτσίγαρα, οδοντογλυφίδες, οδοντόβουρτσες, όπλα, μαχαίρια κ.ά., μπορεί να ανιχνευθεί βιολογικό υλικό;
 7. Τι είδους χρήση - επαφή απαιτείται σε ένα αντικείμενο προκειμένου να εγκαταλειφθεί εκμεταλλεύσιμο βιολογικό υλικό;
 8. Το ανευρεθέν βιολογικό υλικό, σχετίζεται με το DNA υπόπτου;
 9. Το ανευρεθέν βιολογικό υλικό, σχετίζεται με το DNA του θύματος;
 10. Τα ανευρεθέντα οστά ανήκουν σε άνθρωπο ή σε ζώο;
 11. Από το βιολογικό υλικό μπορούν να προσδιορισθούν συγγενικοί δεσμοί του θύματος; (π.χ. σε μαζικές καταστροφές).
 12. Υφίσταται σχέση μεταξύ του Α και του Β προσώπου; (όπως Συγγενικός δεσμός - Πατρότητα).
 13. Ποια η αξιοπιστία της συσχέτισης και της διαφοροποίησης με τη μέθοδο DNA;