Forensic Investigation Consultant FIC
Σύμβουλος Εγληματολογικών Διερευνήσεων


ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ
ΔΙΚΑΝΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

EλληνικάEnglish
Πυροβόλα και Λοιπά 'Οπλα

 
Έννοια Όρων ^
Με τους όρους Όπλα, Πυρομαχικά, Εκρηκτικές Ύλες, Εκρηκτικοί Μηχανισμοί και λοιπά συναφή αντικείμενα, εννοούνται τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 1, του Ν.2168/93 «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες κ.λπ.». Ειδικότερα:
ΟΠΛΟ είναι κάθε μηχάνημα, το οποίο, με ωστική δύναμη που παράγεται με οποιονδήποτε τρόπο, εκτοξεύει βλήμα ή χημικές ουσίες ή ακτίνες ή φλόγες ή αέρια και μπορεί να επιφέρει κάκωση ή βλάβη της υγείας σε πρόσωπα ή βλάβη σε πράγματα ή να προκαλέσει πυρκαγιά και ιδίως κάθε πυροβόλο όπλο, χειροβομβίδα και νάρκη κάθε τύπου, όπως και κάθε συσκευή που μπορεί να προκαλέσεφι με οποιονδήποτε τρόπο τα ανωτέρω αποτελέσματα.
Τα όπλα διαχωρίζονται κυρίως σε: ραβδωτά πυροβόλα όπλα, λειόκαννα κυνηγετικά όπλα και αεροβόλα όπλα.
Ραβδωτά πυροβόλα όπλα αποκαλούνται όλα τα πυροβόλα όπλα των οποίων η κάννη εσωτερικά δεν είναι λεία, αλλά φέρει ελικοειδείς ραβδώσεις - αυλακώσεις (συνήθους μορφής ή πολυγωνικής διαμόρφωσης) [δεξιόστροφες (R) ή αριστερόστροφες (L)].
Λειόκαννα κυνηγετικά όπλα, είναι τα επωμιζόμενα μονόκανα και δίκανα, επαναληπτικά και ημιαυτόματα όπλα, που έχουν το εσωτερικό της κάνης τους λείο και όχι ραβδωτό και έχουν συνολικό μήκος, μήκος κάνης, χωρητικότητα αποθήκης και προορισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ανωτέρω νόμο. Στη χώρα μας αποτελούν ένα παραδοσιακό και διαδεδομένο μέσο τέλεσης εγκληματικών πράξεων.
Άλλα άξια μνείας όπλα είναι και αυτά που έχουν την μορφή άλλου αντικειμένου. Τα συγκεκαλυμμένα αυτά όπλα είναι είτε τυποποιημένα (εργοστασιακής κατασκευής), είτε αυτοσχέδια. Τα πλέον διαδεδομένα, είναι: ‘’Όπλο-στυλογράφος’’ {με μορφή μεταλλικού στυλογράφου}, ‘’Όπλο-κλειδοθήκη’’ {με μορφή μικρού μεγέθους μεταλλικής κλειδοθήκης (μπρελόκ) που προσομοιάζει και με τηλεχειριστήριο ενεργοποίησης / απενεργοποίησης συναγερμού οχήματος}.
Αεροβόλα είναι τα όπλα που λειτουργούν σε συμπιεζόμενο αέρα ή με χρήση διοξειδίου του άνθρακα και εκτοξεύουν σφαιρίδιο από μεταλλική, πλαστική ή άλλη ύλη.
Πέραν των ανωτέρω όπλα θεωρούνται επίσης, σύμφωνα με τον Ν.2168/93, τα αντικείμενα που είναι πρόσφορα για επίθεση ή άμυνα και ιδιαίτερα: Μηχανισμοί και κάθε μέσο εκτόξευση χημικών ουσιών (SPRAY) ή εκκένωσης ηλεκτρικής ενέργειας, Μαχαίρια κάθε είδους, εκτός εκείνων που η κατοχή τους δικαιολογείται για χρήσεις που αναγράφονται στις διατάξεις του νόμου, Μεταλλικές γροθιές, ρόπαλα μεταλλικά ή μη, και ρόπαλα συνδεδεμένα με αλυσίδα ή σχοινί (νουτσάκο), Σπάθες, λόγχες, ξίφη, ξιφίδια, ξιφολόγχες, στιλέτα, τόξα, βαλλιστρίδες (ARBALETE) και αστυνομικές ράβδοι, Αντικείμενα ή μέσα που χρησιμοποιούνται για εκτόξευση ουσιών που αναφλέγονται αυτόματα ή περιέχουν αναισθησιογόνες ή ερεθιστικές χημικές ουσίες και προορίζονται για επίθεση ή άμυνα, Τυφέκια αλιείας (ψαροντούφεκα), που εκτοξεύουν αιχμηρό μεταλλικό αντικείμενο (καμάκι). Στις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγονται επίσης: Σιγαστήρες, που τοποθετούνται σε οποιοδήποτε όπλο, Συσκευές ή εγκαταστάσεις, που προορίζονται για το φωτισμό του στόχου ή του σκοπεύτρου του όπλου, Σκοπευτικές διόπτρες όπλων, και πάσης φύσεως σκόπευτρα ως και εξομοιωτές σκοποβολής, Ανταλλακτικά, μέρη και εξαρτήματα όπλων και εκρηκτικών μηχανισμών, ως και μέρη πυρομαχικών, Απομιμήσεις (REPLICA) πυροβόλων όπλων, εφόσον αυτές είναι δυνατό να μετατραπούν σε πραγματικά όπλα, ως και μη λειτουργούντα, λόγω ουσιώδους έλλειψης ή βλάβης, πυροβόλα όπλα.
ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ είναι τα πάσης φύσεως εφόδια βολής, ιδίως τα φυσίγγια πολεμικών τυφεκίων, αυτομάτων, πυροβόλων, πιστολίων και περιστρόφων, τα βλήματα βαρέων όπλων και πυροβολικού, καθώς και τα συστήματα, που αποτελούνται από εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς ή συνδυασμούς αυτών, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως είναι ή να βληθούν με όπλα ευθυτενούς ή καμπύλης τροχιάς. Στην έννοια των πυρομαχικών περιλαμβάνονται και τα ενεργά ή επί μέρους στοιχεία αυτών (καψύλια, κάλυκες, βολίδες, βραδύκαυστα υλικά κλπ), καθώς και τα φυσίγγια βλαπτικών χημικών ουσιών.
ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ είναι τα στερεά ή υγρά σώματα, τα οποία οποιαδήποτε αιτία υφίστανται χημική μεταβολή και μετατρέπονται σε αέριες μάζες με συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών και πιέσεων, με αποτελέσματα βλητικά ή εκρηκτικά.
ΕΚΡΗΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ είναι κάθε συσκευή, που μπορεί να προκαλέσει έκρηξη οποιαδήποτε εκρηκτικής ύλης.
Θέματα όπως: η εισαγωγή, εξαγωγή - επανεξαγωγή, διαμετακόμιση, κατασκευή - επισκευή - συναρμολόγηση όπλων - εκρηκτικών, εμπορία & διάθεση, κατοχή, οπλοφορία, μεταφορά όπλων και εκρηκτικών υλών - χρήση εκρηκτικών υλών, οπλοχρησία, άσκοποι πυροβολισμοί, κατάσχεση και δήμευση, άδειες - καταλληλότητα όπλων, σκοπευτήρια κ.λπ., που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές υλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς, ρυθμίζονται από τις διατάξεις του ισχύοντος σήμερα Ν.2168/93.

Εργαστηριακές Εξετάσεις ^
Με την εφαρμογή επιστημονικο-τεχνικών μεθόδων, διεθνώς αναγνωρισμένων, επιστημονικά τεκμηριωμένων και δικαστικά παραδεκτών, διενεργούμε Εργαστηριακές και λοιπές Εξετάσεις σε αντικείμενα - πειστήρια που σχετίζονται με πυροβόλα και λοιπά όπλα, με σκοπό:

 1. Την αναγνώριση των γενικών χαρακτηριστικών, σε όπλα και πυρομαχικά, προκειμένου να προσδιορίσουμε τον τύπο, το είδος και την λειτουργικότητα τους, καθώς και τον προσδιορισμό του τύπου και του είδους καλύκων, βολίδων και λοιπών συναφών αντικειμένων.
 2. Την διαπίστωση των δυνατοτήτων όπλων και πυρομαχικών σε συνδυασμό με τα τραυματικά κ.λπ. αποτελέσματα που προκλήθηκαν από τη χρήσης τους.
 3. Την αναγνώριση των ατομικών χαρακτηριστικών - ιχνών, σε όπλα, κάλυκες, βολίδες και συναφή αντικείμενα, διαμέσου της συγκριτικής τους αντιπαραβολής σε ειδικό συγκριτικό μικροσκόπιο, προς διαπίστωση της ταυτότητας του όπλου που έχει χρησιμοποιηθεί ή προς τη διαπίστωση της μεταξύ τους συσχέτισης.
 4. Την εξέταση παντός άλλου αντικειμένου που προορίζεται για επίθεση ή άμυνα (π.χ. αντίγραφα όπλων, όπλα συγκεκαλυμμένης μορφής, όπλα ηλεκτρικής εκκένωσης, μαχαίρια, σπρέι κ.λπ.).
 5. Την υπαγωγή ή μη των εξεταζομένων εν γένει αντικειμένων, στις διατάξεις του Νόμου περί Όπλων κ.λπ.

Αυτοψία - Αξιολόγηση - Αξιοποίηση ^
Επιπρόσθετα διενεργούμε:

 1. Αυτοψία στον τόπο όπου έλαβαν χώρα πυροβολισμοί, για τον προσδιορισμό θεμάτων που άπτονται εξωτερικής, τελικής-τραυματικής βλητικής (όπως θέση βολής, πορείες βολίδων, βλητικά αποτελέσματα κ.λπ.).
 2. Αναπαράσταση της σκηνής & ανακατασκευή αυτής, για την κατανόηση και την διακρίβωση των συνθηκών τέλεσης της διερευνούμενης πράξης.
 3. Βαλλιστική αξιολόγηση Εκθέσεων Εργαστηριακών Εξετάσεων Κρατικών και λοιπών Εργαστηρίων ή Ειδικών, σε περιπτώσεις που σχετίζονται με όπλα & συναφή αντικείμενα. (π.χ. σε ανίχνευση καταλοίπων πυροβολισμού στα χέρια φερομένου ως δράστη ή επάνω σε ενδύματα, βλητική δυνατότητα εξεταζομένου αντικειμένου κ.λπ.).
 4. Αξιοποίηση στοιχείων που χρήζουν περαιτέρω εξέτασης, με την επισήμανση εγκληματολογικών σημείων, για πρόσθετη ανάλυση, τεκμηρίωση και προβολή, καθώς και με τον εντοπισμό σημείων για τα οποία ενώ υπάρχει δυνατότητα εργαστηριακής τους εξέτασης - εκμετάλλευσης δεν τέθηκε ανάλογο αίτημα.

Ενδεικτικά ερωτήματα που μπορεί να τεθούν, ανάλογα με την εξεταζόμενη υπόθεση ^

 1. Ποιο είναι το όπλο που χρησιμοποιήθηκε;
 2. Πόσα όπλα χρησιμοποιήθηκαν;
 3. Ποιές είναι οι βαλλιστικές δυνατότητες του όπλου;
 4. Υπάρχει ελαττωματική λειτουργία - δυσλειτουργία του όπλου;
 5. Ποια είναι η θέση του βάλλοντος;
 6. Η θέση του βάλλοντος δικαιολογεί το τραυματικό - βλητικό αποτέλεσμα;
 7. Ποια πορεία - κατεύθυνση βολίδων προκύπτει από τα συμπεράσματα της ιατροδικαστικής έκθεσης;
 8. Υπάρχει συμβατότητα των καταθέσεων των εμπλεκομένων, με τα βλητικά - τραυματικά αποτελέσματα;
 9. Υπήρξε απευθείας βολή στον στόχο ή προηγήθηκε εποστρακισμός της βολίδας;
 10. Πρόκειται για τυχαία εκπυρσοκρότηση - ατύχημα;
 11. Πρόκειται για αυτοκτονία;
 12. Ποιες οι βλητικές δυνατότητες των όπλων συγκεκαλυμμένης μορφής; (όπως τύπου στυλογράφου, μπρελόκ κ.λπ.).
 13. Η ανίχνευση καταλοίπων στα χέρια υπόπτου οφείλεται σε πυροβολισμό ή σε άλλη αιτία;
 14. Η πρόκληση φθορών σε υαλοπίνακες, αυτοκίνητα κ.λπ. αντικείμενα, προέρχεται από πυροβολισμό ή από άλλη αιτία;